Июн 14

Неэффективная система управления-6

«Геркулесові стовпи» наукової системи України

Той, хто дістався гідної посади біля владної годівниці, то швидко збагне, що в управлінні державою головне – безпека, аніяк не прогрес” (Лоуелл Джеймс Рассел (1819-1891) американський поет, критик, публіцист)

 Результатом наукової діяльності дослідника, до найбільш кваліфікованих із яких належать доктори та кандидати наук, є отримання нового знання. У формалізованому вигляді нове знання оприлюднюється як наукова стаття чи як винахід (оформлений охоронним документом на об’єкт інтелектуальної власності). За нормативно встановленою в Україні системою оприлюднення результатів наукової діяльності, всі друковані та електронні видання  розділені на фахові та інші. Основною відмінністю наукових статей у фахових виданнях є  дотримання нормативних вимог (ДАК МОН України, раніше – ВАК України) до їх оформлення до друку. Тим самим передбачається більша обґрунтованість фахових статей за змістом, та відповідністю затвердженим напрямам наукових досліджень в Україні…

Апр 17

Неэффективная система управления-3

Такий схожий і розхожий синдром бюрократії

Бюрократичний спосіб позбавитись від зайвих паперів полягає у тому, аби знищувати їх, зберігаючи при цьому копію кожної із сторінок” (Лоуренс Пітер (1919-1990), канадсько-американський педагог і літератор, автор книги “Принцип Пітера”)

Ознаки бюрократії є схожими і відмінними для кожної із країн світу. Схожими, оскільки є універсальними для будь-якої форми державного управління. Відмінними, оскільки історія розвитку бюрократичних систем державного управління не можна відділити від історію розвитку самих цивілізацій.

Апр 14

Неэффективная система управления-2

Синдром бюрократії

Державний службовець – це той, хто наймає на роботу інших для виконання тієї роботи, на яку був найнятий він сам. (Герберт Прокноу (1897-1998), американський фінансист, письменник, політик).

Бюрократія (від фр. Bureau та греч. kratos, дослівно означає: панування канцелярії) – організація, що складається з ряду офіційних осіб, посади і пости яких утворюють ієрархію і які розрізняються формальними правами і обов’язками, що визначають їх професійні дії і службову відповідальність.

Ноя 20

Обіцянки-цяцянки, версия 2.0

Инь и Янь УкраиныПо следам неосознанного ВыбоРа Украины-2012

«Что-то с памятью моей стало, все что было не со мной — помню»  (Р.Рождественский, За того парня)

Происходит девальвация институтов власти в Украине. Не в первый раз. Не первый год. Но, в первый раз становятся прозрачными замыслы (планы) и предсказуемыми результаты (меропри(н)ятия) работы государственной машины в Украине…

Окт 01

Обіцянки-цяцянки, часть 5

Предвыборная Программа националистической партии – политической партии Всеукраинское объединение «Свобода»

 «Свобода, свобода – так много, так мало  ты нам рассказала, какого мы рода…» / Песня о свободе /

 Партия политического «освобождения» националистического направления уже не первый раз пытается пройти в украинский парламент. С учетом происходящих политических событий, которыми насыщена жизнь Украины в последние десять лет, эта политическая сила впервые имеет реальные шансы осуществить прорыв…

Сен 02

Герои от науки Украины

«Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него» / А.П. Чехов /

Ко Дню Независимости  Президент Украины традиционно раздавал государственные награды. И, естественно, наивысшие – Героя Украины с вручением ордена Державы.